در یونان کلیساهای معروفی وجود دارند که زیبایی و عجایبی خاصی را در بر دارند. مجموعه کلیساهای متورا از جمله این کلیساها می باشند که از سخره ها و کوهای ماسه سنگی سر برآوردند. این صومعه ها که در جایی بسیار دور از دسترس بر پایه های آسمان بنا شده اند یکی از جالبترین بناها در جهان می باشد.

 

metora-4

مکان هایی دور افتاده و مخصوص نیایش.  این مکان ها سکونتگاهاهی دائمی راهبان بودند به شکلی که حتی پس از مرگ نیز در همان جا باقی می ماند. بطور مثال زائران برای رفتن به صومعه وارلام باید از یک صخره عمودی ۳۷۰ متری بالا میرفتند که کاری سخت و پر مخاطره بوده است. البته اکنون گردشگران با استفاده از پله ها و تلکابینی که در این مکان نصب شده است می تواند بدون خطر به صومعه ها دسترسی داشته باشند. پس اگر به یونان  سفر کردید نیازی به وسایل سخره نوردی ندارید.

metora-3

 

metora-1