جنگل نین هاگن حدود ۱۸۰ هکتار را در منطقه روستایی کشور آلمان به خود اختصاص داده است.

این جنگل در بین مردم محلی به جنگل اشباح هم معروف است؛ دلیل آن هم شکل جنگل و مه شدیدی است که بعضی از اوقات این جنگل ساحلی را می پوشاند.

gespensterwald6

دلیل شکل خمیده شده و تابدار شاخه های این درختان وجود بادهای دریا است که باعث پیچ خوردن و شبیه به مار شدن این درختان گشته است. البته اگر در زمان گرگ و میش هوا و غروب خورشید از این درختان نترسید می توانید از زیبایی این منطقه لذت ببرید ولی توصیه می کنم در شب به این جنگل نروید زیرا ممکن است شبحی چیزی… .پوشش عمده این جنگل درختان راش و بلوط است.

gespensterwald_2