هتل Grand Central

???? ستاره

۲۴۵ درهم با صبحانه

۲۶۷ درهم با ناهار
واقع در منطقه رقه

۵ دقیقه فاصله تا مترو

نزدیک به مراکز تفریحی و خرید