تور کشتی کروز دور اروپا ویژه تیر و شهریور

۹ روز کروز ایتالیا، اسپانیا، فرانسه

۹ روز کروز ایتالیا، یونان، آلبانی، کرواسی

۱۰ روز ایتالیا، رم، فلورانس، پنترا، ویز، میلان

۱۳ روز دور اروپا و سفر به سرزمین اسکاندیناوی

شروع قیمت بلیط و پرواز از ۱۷۹۹ یورو

هواپیمایی قطر و امارات