تور آنتالیا ترکیه

ویژه  بهار ۹۸(۶شب و ۷ روز)

تاریخ پرواز ایران ایر و ماهان ایر ۳۰ و ۳۱خرداد

پرواز ماهان تاریخ ۳۱ خرداد ماه  شامل ۲۰۰٫۰۰۰ تومان افزایش نرخ   ،   بیزینس کلاس ماهان ایر  + ۳۰۰٫۰۰۰تومان

Hotels* viewlocationTYPEDBLSGLCHD

۶-۱۲

CHD

۲-۶

 
AGON۳

 

BBSTDKEMERSTD۳,۲۹۵,۰۰۰۴,۳۴۵,۰۰۰۲,۷۹۵,۰۰۰۲٫۱۹۵٫۰۰۰ 
AGONHBSTDKEMERSTD۳,۴۹۵,۰۰۰۴,۶۹۵,۰۰۰۲,۸۹۵,۰۰۰
CLUB HERAKLESALLSTDKEMERSTD۳,۶۹۵,۰۰۰۴,۶۹۵,۰۰۰۲,۹۹۵,۰۰۰
HIMEROS BEACH۴

 

ALLSTDKEMERSTD۳,۹۹۵,۰۰۰۴,۸۴۵,۰۰۰۳,۱۴۵,۰۰۰
MELISSA RESIDANCE ALLSTDKEMERSTD۴,۳۹۵,۰۰۰۵,۹۴۵,۰۰۰۳,۳۹۵,۰۰۰
ARMIR PALACEALLSTDKEMERSTD۴,۵۹۵,۰۰۰۶,۳۴۵,۰۰۰۳,۴۴۵,۰۰۰
BELKON ALLSTDBELEKSTD۴,۸۴۵,۰۰۰۶,۰۹۵,۰۰۰۳,۵۹۵,۰۰۰
ORANGE PARK ALLSTDLARASTD۴,۹۴۵,۰۰۰۶,۲۹۵,۰۰۰۳,۶۴۵,۰۰۰
LARA HADRIANUSALLSTDLARASTD۴,۹۴۵,۰۰۰۶,۲۹۵,۰۰۰۳,۶۴۵,۰۰۰
NAZAR BEACH HOTELALLSTDLARASTD۵,۲۴۵,۰۰۰۶,۷۹۵,۰۰۰۳,۷۹۵,۰۰۰
CENDERALLSTDANTALYASTD۵,۷۹۵,۰۰۰۷,۵۴۵,۰۰۰۴,۰۴۵,۰۰۰
ARMAS GUL BEACH ۵

 

ALLSTDKEMERSTD۶,۱۹۵,۰۰۰۸,۹۴۵,۰۰۰۴,۲۴۵,۰۰۰
ARMIR RESORTALLSTDKEMERSTD۶,۲۹۵,۰۰۰۸,۰۴۵,۰۰۰۴,۲۹۵,۰۰۰
RAMADA SIDEALLSTDANTALYA SIDESTD۶,۳۹۵,۰۰۰۹,۱۹۵,۰۰۰۶,۳۹۵,۰۰۰
ARMAS LABADAUALLSTDKEMERSTD۶,۴۴۵,۰۰۰۹,۳۹۵,۰۰۰۴,۳۹۵,۰۰۰
ARMAS KAPLAN PARADISEALLSTDKEMERSTD۶,۴۴۵,۰۰۰۹,۳۹۵,۰۰۰۴,۳۹۵,۰۰۰
RAMADA SIDEALLSTDANTALYA SIDESUPERIOR۶,۵۹۵,۰۰۰۹,۴۹۵,۰۰۰۴,۴۹۵,۰۰۰
SENSITIVE PREMIUMUALLSTDBELEKSTD۶,۵۹۵,۰۰۰۸,۷۹۵,۰۰۰۴,۴۹۵,۰۰۰
TRANS ATLANTIKUALLSTDKEMERSTD۷,۱۹۵,۰۰۰۱۰,۶۴۵,۰۰۰۴,۷۴۵,۰۰۰
LARA FAMILY CLUBUALLSTDKONDUSTD۷,۳۴۵,۰۰۰۹,۸۹۵,۰۰۰۴,۸۴۵,۰۰۰
IMPERIAL SUNLANDUALLSTDKEMER BELDIBI 1STD۷,۴۴۵,۰۰۰۱۱,۲۹۵,۰۰۰۴,۸۹۵,۰۰۰
RAMADA RESORT LARAUALLSTDLARASTD۷,۷۹۵,۰۰۰۱۰,۵۴۵,۰۰۰۵,۰۴۵,۰۰۰

 

 

ویژه  بهار ۹۸(۶شب و ۷ روز)

تاریخ پرواز ایران ایر و ماهان ایر ۳۰ و ۳۱خرداد

پرواز ماهان تاریخ۳۱خرداد ماه  شامل ۲۰۰٫۰۰۰ تومان افزایش نرخ   ،   بیزینس کلاس ماهان ایر  + ۳۰۰٫۰۰۰تومان

Hotels* viewlocationTYPEDBLSGLCHD

۶-۱۲

CHD

۲-۶

 
KERVANSARAY KUNDU۵UALLSTDKONDUSTD۸,۱۹۵,۰۰۰۱۱,۱۴۵,۰۰۰۵,۲۴۵,۰۰۰۲٫۱۹۵٫۰۰۰ 
ORANG COUNTY BELEK UALLSTDBELEKSTD۸,۴۴۵,۰۰۰۱۴,۵۹۵,۰۰۰۵,۳۹۵,۰۰۰
DOSINIA LUXURY RESORT UALLSTDKEMERSTD۸,۵۹۵,۰۰۰۱۱,۷۹۵,۰۰۰۵,۴۹۵,۰۰۰
KERVANSARAY LARAUALLSTDLARASTD۸,۵۹۵,۰۰۰۱۱,۷۹۵,۰۰۰۵,۴۹۵,۰۰۱
WIND OF LARAUALLSTDLARASTD۸,۶۹۵,۰۰۰۱۱,۸۹۵,۰۰۰۵,۵۴۵,۰۰۰
ASTERIA KREMLIN PALACEUALLSTDKONDUSTD۸,۷۹۵,۰۰۰۱۲,۷۹۵,۰۰۰۵,۵۹۵,۰۰۰
ORANGE COUNTY ALANYAUALLSTDAlanyaSTD۸,۸۴۵,۰۰۰۱۵,۲۴۵,۰۰۰۵,۶۴۵,۰۰۰
CLUB SERA UALLSTDLARACLUB ROOM ۸,۸۹۵,۰۰۰۱۲,۷۹۵,۰۰۰۵,۵۹۵,۰۰۰
GRAND PARK  LARAUALLSTDLARASTD۹,۱۴۵,۰۰۰۱۳,۱۴۵,۰۰۰۵,۷۴۵,۰۰۰
CLUB SERA UALLSTDLARAELEGANCE ۹,۱۴۵,۰۰۰۱۳,۲۴۵,۰۰۰۵,۷۴۵,۰۰۰
AMARA PRESTIGE ELITUALLSTDKEMERSTD۹,۶۹۵,۰۰۰۱۳,۳۴۵,۰۰۰۶,۰۴۵,۰۰۰
CRYSTAL WATER WORLDUALLSTDBELEKSTD۹,۴۴۵,۰۰۰۱۶,۵۹۵,۰۰۰۵,۸۹۵,۰۰۰
VENEZIA PALACEUALLSTDKONDUSTD۹,۷۹۵,۰۰۰۱۳,۵۹۵,۰۰۰۶,۰۴۵,۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMERUALLSTDKEMERSTD۹,۹۹۵,۰۰۰۱۷,۵۹۵,۰۰۰۶,۱۴۵,۰۰۰
TOPKAPI PALACE UALLSTDANTALYASTD۱۰,۰۴۵,۰۰۰۱۶,۲۹۵,۰۰۰۶,۱۹۵,۰۰۰
SHERWOOD DREAMSUALLSTDBELEKSTD۱۰,۶۹۵,۰۰۰۱۴,۸۹۵,۰۰۰۶,۴۹۵,۰۰۰
LIBERTY HOTEL LARA UALLSTDLARASTD۱۰,۸۹۵,۰۰۰۱۵,۱۹۵,۰۰۰۶,۵۹۵,۰۰۰
ASTERIA BELEKUALLSTDBELEKSTD۱۱,۲۹۵,۰۰۰۱۶,۷۹۵,۰۰۰۶,۷۹۵,۰۰۰
ADALYA ELITE LARAUALLSTDLARASTD۱۱,۲۹۵,۰۰۰۱۵,۸۴۵,۰۰۰۶,۷۹۵,۰۰۰
MIRACLEUALLSTDLARASTD۱۱,۵۴۵,۰۰۰۱۶,۱۹۵,۰۰۰۶,۹۴۵,۰۰۰
SHERWOOD BREEZES LARAUALLSTDLARASTD۱۲,۳۹۵,۰۰۰۱۷,۴۴۵,۰۰۰۷,۳۴۵,۰۰۰
GRANADAUALLSTDBELEKSTD۱۲,۳۹۵,۰۰۰۱۷,۴۴۵,۰۰۰۷,۳۴۵,۰۰۰
خدمات تور: بلیط رفت وبرگشت با پروازایران ایر و ماهان ایر   ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ، ترانسفر فرودگاهیخدمات
نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۹۵٫۰۰۰ تومان می باشد. پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

قیمت کودک ۲ الی ۱۲ سال فقط برای یک کودک به همراه والدین در یک اتاق معتبر می باشد. در صورت وجود ۲ کودک یا بیشتر در یک اتاق برای اطلاع از قیمت کودک دوم با کانتر مربوطه تماس بگیرید.

توضیحات