تور بلغارستان

تور بلغارستان ویژه ۱۳ تیر ۹۸

    VARNA   تاریخ پرواز : ۱۳تیر ماه (۷ شب و ۸ روز)   نام هتل نوع اتاق خدمات درجه دبل سینگل کودک با تخت  ۱۲ –۶ سال کودک بدون تخت ۲-۶ سال PERLA STD BB ۳* ۷٫۴۴۵٫۰۰۰ ۸٫۶۴۵٫۰۰۰ ۵٫۴۴۵٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰ BONITA STD BB ۳* ۷٫۵۹۵٫۰۰۰ ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۵٫۰۰۰ PALMA STD BB ۴* ۷٫۶۴۵٫۰۰۰ ۹٫۸۹۵٫۰۰۰ […]

تور بلغارستان

تور بلغارستان ۲۰تیر الی ۷ شهریور ۹۸

VARNA     تاریخ پرواز : ۲۰تیرماه الی ۷ شهریور ماه (۷ شب و ۸ روز)     نام هتل نوع اتاق خدمات درجه دبل سینگل کودک با تخت  ۱۲ –۶ سال کودک بدون تخت ۲-۶ سال PALMA STD BB ۴* ۷٫۸۴۵٫۰۰۰ ۱۰٫۲۴۵٫۰۰۰ ۵٫۶۴۵٫۰۰۰ ۳٫۳۴۵٫۰۰۰ PERLA STD BB ۳* ۸٫۳۹۵٫۰۰۰ ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ ۵٫۸۹۵٫۰۰۰ BONITA STD BB […]