جنگل سنگ

جنگل سنگ

جنگل سنگ یا شیلین در استان یوننان چین جنگ سنگ مکان جالب و دیدنی در جنوب غربی چین و در حدود ۸۵ کیلومتری شهر کونمینگ واقع شده و مساحتی بالغ بر ۳۵۰ کیلومتر مربع را در برگفته است. علت نام گذاری آن نیز وجود سنگ ها و سخرهای بلند و سربه آسمان کشیده این منطقه […]